FORMULARZ INFORMACYJNY
-DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH-Informujemy, że administratorem (ADO) udostępnianych danych osobowych jest:

Gebuko Sp. z o.o. Os. Centrum C 11 31-931 Kraków REGON: 120769549 NIP: 9452116438 KRS: 0000316933

Wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi, a zwłaszcza wszelkie pytania, wnioski i roszczenia należy zgłaszać osobiście pod wskazanym powyżej adresem lub za pośrednictwem przesyłki listownej lub maila: rodo@gebuko.pl.
Udostępnione przez Państwa dane osobowe:
przetwarzane są zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791 (tzw. RODO), przetwarzane są w celu:
- przedstawienia oferty umowy;
- realizacji zawartej umowy;
- działań marketingu bezpośredniego oferowanych przez ADO usług – z zastrzeżeniem innych obowiązujących regulacji prawnych;
- spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, a zwłaszcza związanych z ustawą o rachunkowości;
- ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w trakcie lub po ustaniu współpracy Stron.

Odbiorcami udostępnionych danych osobowych będzie wyłącznie ADO oraz podmioty współpracujące z nim w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (zawartej w Umowie) jest ona dobrowolna i mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.