Content Marketing

Klienci są już znużeni tradycyjnymi przekazami reklamowymi i potrafią skutecznie blokować takie komunikaty już na poziomie podświadomości. Najlepszą drogą do pozyskania zaufania i lojalności klientów, jest dostarczenie im rzeczowych, wiarygodnych i wartościowych informacji. Publikując ciekawe i pożądane przez klientów treści, firma pokazuje się im jako ekspert w swojej dziedzinie, rozumiejący ich potrzeby. Przez odpowiednio dobrany do potrzeb klienta przekaz tworzony w ramach strategii Content Marketingu internauci wierzą, że "samodzielnie" odnaleźli ofertę firmy. Dzięki takiemu podejściu do strategii marketingowej można skutecznie budować zaufanie odbiorców, a potem klientów do swojej marki. Content Marketing to strategia polegająca na tworzeniu i publikowaniu wartościowych treści, które zainteresują i przyciągną do firmy określoną grupę klientów. Zadaniem content marketingu jest wywołanie określonego wpływu na konsumenta i generowanie dla firmy zysków.

Content Marketing jest potężnym narzędziem biznesowym, które umożliwia dotarcie do tysięcy osób z przekazem, który nie jest dla nich obojętny, a który jednocześnie motywuje je do podejmowania pewnych działań, a w rezultacie dokonania zakupu. Content Marketing sprawi, że konsument zatrzymuje się, czyta, myśli i modyfikuje swoje zachowania zgodnie z intencjami firmy. Content Marketing jest jedyną gałęzią marketingu, dzięki której możliwe jest rzeczywiste zaangażowanie grupy docelowej i zbudowanie z nią autentycznej relacji. To nowy Public Relation wypierający jego tradycyjne narzędzia.

Dlaczego Content Marketing

wpływa na odbiorców skuteczniej niż reklama? Ponieważ odnoszą oni dzięki niemu określone korzyści - otrzymują możliwość czerpania z bogactwa wartościowej wiedzy, eksperckich opinii czy specjalistycznych porad. Dostarczanie obecnym i potencjalnym klientom wysokiej jakości informacji motywuje opłacalne z punktu widzenia firmy działania konsumenckie. Informacja ta to "kapitał intelektualny", który ma swoją realną wartość i przekłada się na ludzkie życie. Jej rozpowszechnianie w procesie komunikacji marketingowej wywołuje konkretne efekty – przyciągnięcie uwagi odbiorcy, subskrypcję newslettera, wypełnienie formularza kontaktowego, udział w konkursie czy w końcu dokonanie zakupu i jego regularne powtarzanie.

Najczęsciej odbywa się to przy pomocy sieci społecznościowych, publikacji artykułów eksperckich na portalach internetowych, newsletterów, case studies czy prowadzeniu bloga firmowego wśród narzędzi tekstowych a webcastów i e-video wsród pozostałych.

Dzięki Content Marketingowi firma zdobywa:

  • zaufanie i lojalność klientów,
  • wizerunek eksperta w branży,
  • większy zasięg dotarcia do konsumentów,
  • wzrost zainteresowania stroną internetową firmy,
  • większą konwersję potencjalnych na realnych klientów,
  • wzrost sprzedaży.

Content marketing jest obecnie uznawany za jedno z najbardziej skutecznych narzędzi marketingowych.