Audyt stron internetowych

Przygotowując lub prowadząc kampanię reklamową w Internecie podstawową czynnością jest przygotowanie planu takiej kampanii a następnie regularne sprawdzanie jej skuteczności. Prowadzenie kampanii reklamowej "na żywioł" jest z pewnością przejawem ułańskiej fantazji, ale tylko przy dużym szczęściu okaże się ona rentownym działaniem dla firmy. Oferujemy naszym klientom audyty prowadzonych i planowanych kampanii reklamy strony internetowej. Audyt taki pozwoli na racjonalne i efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na marketing, oszczędzając czas, pieniądze i nerwy. Oferujemy kilka rodzajów audytu, zgodnie z potrzebami naszych klientów.

Audyt konkurencyjności rynku

W ramach tego audytu sprawdzamy potencjał reklamowy marketingu internetowego dla wybranej branży, dobieramy najefektywniejszą formę reklamy oraz szacujemy koszty prowadzenia kampanii reklamowej. Audyt konkurencyjności rynku przeznaczony jest dla firm, które dopiero planują reklamę w Internecie, może być także wykorzystany do przygotowania biznesplanu. Dobieramy frazy mające największy potencjał reklamowy, sprawdzamy w jaki sposób reklamuje się potencjalna konkurencja, przygotowujemy wytyczne dotyczące funkcjonalności strony internetowej. Przeprowadzenie tego typu audytu trwa od dwu do czterech tygodni.

Audyt pozycjonowania

Służy do sprawdzenia skuteczności pozycjonowania prowadzonego przez firmę trzecią. Sprawdzamy czy pozycjonowanie jest prowadzone zgodnie z umową, analizujemy stosowane techniki pozycjonerskie pod względem ich zgodności z regulaminem wyszukiwarki Google a także szacujemy efektywność prowadzonej kampanii reklamowej. Przeprowadzenie audytu pozycjonowania trwa do dwu tygodni.

Audyt optymalizacji strony internetowej

Celem audytu optymalizacji jest sprawdzenie, czy strona internetowa została wykonana zgodnie z wymogami pozycjonowania oraz użyteczności dla użytkownika. Pozycjonowanie źle napisanej strony jest o wiele kosztowniejsze i bardziej czasochłonne niż strony napisanej poprawnie, a strony nieprzystosowane dla sprawnego używania przez pozyskiwanych w ten sposób użytkowników mogą ich tracić. Jeżeli optymalizacja strony www nie została wcześniej dokonana, to w niektórych wypadkach pozycjonowanie takiej strony internetowej może być nawet niemożliwe. Badamy m.in. historię domeny internetowej, wydajność hostingu, zgodność oprogramowania strony ze standardami, unikalność i dobór treści strony oraz metatagów, strukturę wewnętrznego linkowania serwisu oraz usability. Przeprowadzenie audytu optymalizacji trwa tydzień.